Giải pháp điều hành qua mạng

Hệ thống Quản lý và Điều hành là một giải pháp phần mềm dùng chung trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính. Tiêu chí của Hệ thống là đưa đến cho người sử dụng phần lớn những tiện ích của mạng máy tính nhưng với một cách tiếp cận tự nhiên nhất, hiệu quả nhất, dễ dàng nhất.

Chào mừng đến với Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều Hành. Website hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome.

Thông tin tìm kiếm
Tên đơn vị:
Tỉnh/Thành phố:
v
Tìm kiếm
1. Đơn Vị Cấp Tỉnh
2. Đơn vị thuộc Thành Ủy TPNB
3. Các Ban thuộc Tỉnh ủy
4. Các Huyện/Thành ủy
5. Đơn Vị Cấp Sở
6. Đơn Vị Cấp Ban Ngành
1. Đơn Vị Cấp Tỉnh
2. Đơn Vị Cấp Sở
3. Đơn Vị Cấp Ban Ngành
4. Đơn Vị Cấp Hội và Đoàn Thể
5. Cơ Quan trực thuộc TW
6. Đơn Vị Cấp Huyện
7. Đơn vị cấp 4
8. Đơn Vị Doanh Nghiệp Nhà Nước
9. Đơn vị doanh nghiệp tư nhân