TỈNH NINH BÌNH - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
Trang 1 trong số 11 (1091 đơn vị)
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Next >
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1Tỉnh ủy Ninh Bình10183222212405
2Văn phòng Tỉnh Ủy Ninh Bình2513099926129
3Thành Ủy Ninh Bình261191169537814
4Trường THPT Đinh Tiên Hoàng276862774
5Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Ninh Bình9012409052
6Ban Dân Vận Thành Ủy Ninh Bình1534456015904
7Đảng Ủy P. Tân Thành12932741567
8Đảng Ủy P. Vân Giang18694032272
9Đảng Ủy P. Nam Bình39353354270
10Đảng Ủy X. Ninh Phúc30842563340
11Đảng Ủy X. Ninh Tiến18868392725
12Trường TH KTKT & Tại chức120411205
13TT Tin Học NN & Hướng Nghiệp NB3617133630
14Điện lực TPNB7280728
15UB MTTQ VN Thành Ủy Ninh Bình1073782311560
16Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TPNB89851499134
17Hội CCB TPNB833208332
18Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Ninh Bình67907047494
19Đảng Ủy P. Bích Đào34702333703
20Đảng Ủy P. Ninh Khánh9424301372
21Đảng Ủy P. Đông Thành19663082274
22Đảng Ủy P. Phúc Thành25993462945
23Đảng Ủy P. Nam Thành34192113630
24Đảng Ủy P. Thanh Bình37184794197
25Đảng Ủy P. Ninh Sơn39313804311
26Đảng Ủy P. Ninh Phong40735844657
27Đảng Ủy X. Ninh Nhất40114444455
28Trường CĐ nghề LiLaMa9360936
29TT Giáo dục TX Tỉnh NB164201642
30TT Bảo Trợ & CTXH NB6558663
31Ngân Hàng NN&PTNT TPNB127511276
32Ngân hàng NN&PTNT Sông Vân3222324
33Liên Đoàn Lao Động TPNB17172051922
34Hội Nông Dân TPNB39651204085
35Thành Đoàn TPNB25031612664
36Ban Tổ Chức Thành Ủy Ninh Bình1084622011066
37Trường THPT NB- Bạc Liêu3429673496
38Trường THPT Trần Hưng Đạo315043154
39Đảng bộ CTY XD & KT Than Qua Lửa Ninh Bình7321733
40Đảng bộ CTY CP Xây dựng số 16 Thăng Long7300730
41Chi bộ CTY CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu NB3501351
42Chi bộ CTY CP In & Văn hóa phẩm Ninh Binh9091910
43Chi bộ CTY CP Đầu tư Phúc Thành7120712
44Chi bộ CTY CP Giống cây trồng & Con nuôi Ninh Bình7080708
45Chi bộ CTY TNHH Giấy Tiến Dũng176031763
46Chi bộ CTY TNHH Thành Nam7130713
47Chi bộ Trường THPT Nguyễn Công Trứ6122614
48Trường chính trị77467228468
49Tỉnh đoàn Ninh Bình15621456720188
50Đảng ủy khối CQ&DN Ninh Bình9681124610927
51Ban tổ chức đảng ủy - Đảng ủy khối CQ&DN Ninh Bình2957112968
52Ủy ban kiểm tra đảng ủy - Đảng ủy khối CQ&DN Ninh Bình2108532161
53Ban Tuyên giáo và Dân vận - Đảng ủy khối CQ&DN Ninh Bình33151503465
54Đoàn khối - Đảng ủy khối CQ&DN Ninh Bình15101451655
55Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT4560456
56Ủy ban MTTQ11980362715607
57Thành Ủy Tam Điệp773421589892
58Ban Tổ chức Thành ủy Tam Điệp33631003463
59Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Điệp35771943771
60Ban Dân vận Thành ủy Tam Điệp26471782825
61Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Tam Điệp2398142412
62Ủy Ban MTTQ VN thành phố Tam Điệp38074804287
63Liên Đoàn Lao Động thành phố Tam Điệp231412315
64Hội Liên Hiệp Phụ nữ thành phố Tam Điệp2928302958
65Hội Nông dân thành phố Tam Điệp2783812864
66Thành đoàn Tam Điệp2255262281
67Trung tâm BDCT thành phố Tam Điệp1588231611
68Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp14401541594
69Huyện ủy Nho Quan12821303515856
70Ban Tổ chức Huyện ủy Nho Quan60384466484
71Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nho Quan79834878470
72Ban Dân vận Huyện ủy Nho Quan63033476650
73Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Nho Quan50651185183
74Ủy Ban MTTQ VN Huyện Nho Quan54991305629
75Liên Đoàn Lao Động Huyện Nho Quan434314344
76Hội Liên Hiệp Phụ nữ Huyện Nho Quan4600814681
77Hội Nông dân Huyện Nho Quan400504005
78Hội Cựu Chiến Binh Huyện Nho Quan412344127
79Huyện Đoàn Huyện Nho Quan4526424568
80Trung tâm BDCT Huyện Nho Quan21602482408
81Huyện ủy Gia Viễn255217514303
82Ban Tổ chức Huyện ủy Gia Viễn193991948
83Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Viễn27772052982
84Ban Dân Vận Huyện ủy Gia Viễn24482912739
85Ủy Ban Kiểm Tra Huyện ủy Gia Viễn175391762
86Ủy Ban MTTQ VN Huyện Gia Viễn1509981607
87Liên Đoàn Lao Động Huyện Gia Viễn1864291893
88Huyện ủy Hoa Lư10195257112766
89Ban Tổ chức Huyện ủy Hoa Lư43171494466
90Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoa Lư49242155139
91Ban Dân vận Huyện ủy Hoa Lư48483065154
92Ủy Ban Kiểm Tra Huyện ủy2837742911
93Ủy Ban MTTQ VN Huyện Hoa Lư45947255319
94Huyện ủy Yên Khánh11100352214622
95Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Khánh32371243361
96Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Khánh41765284704
97Ban Dân Vận Huyện ủy Yên Khánh53992895688
98Ủy Ban Kiểm Tra Huyện ủy Yên Khánh45221334655
99Ủy Ban MTTQ VN Huyện Yên Khánh41476864833
100Liên Đoàn Lao Động Huyện Yên Khánh4598334631
0 10954.3171736.15812690.475
Trang 1 trong số 11 (1091 đơn vị)
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Next >