Thông báo !

Cấu hình trình duyệt Chrome, Cốc Cốc để ký số USB Token

Được cập lần cuối ngày 22-01-2021 10:58:56


Chrome mới cập nhật phiên bản mới yêu cầu người dùng phải xác nhận cho phép Plugin VNPT CA thực hiện ký số. Các thao tác thực hiện như sau:
1. Mở trình duyệt Chrome

2. Vào địa chỉ: chrome://flags/#allow-insecure-localhost

3. Chọn Enabled như trong ảnh Cấu hình Chrome.

4. Khởi động lại trình duyệt.

Như vậy anh chị có thể tiếp tục ký số. 
Tags: USB-TokenFix Chrome , VNPT-CA Plugin


Danh sách file đính kèm