Thông báo !

Hướng dẫn cấu hình trình duyệt Chrome (từ phiên bản 88) để ký số USB Token.

Được cập lần cuối ngày 03-02-2021 10:51:11


Hướng dẫn khắc phục lỗi "VNPT - Plugin không được bật hoặc cài đặt" ở bản Chrome 88:


Bước 1: Truy cập đường dẫn và enable cờ lên, sau đó khởi động lại Chrome


chrome://flags/#temporary-unexpire-flags-m87


Ký số VNPT-CA trên chrome version 88

Bước 2: Truy cập đường dẫn sau và enable cờ lên, sau đó khởi động lại Chrome:

chrome://flags/#allow-insecure-localhost


Ký số USB Token trên Chrome version 88

Tags: USB-TokenFix Chrome 88VNPT-CA Plugin


Danh sách file đính kèm