Thông báo !

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Được cập lần cuối ngày 25-01-2021 16:25:38


Ngày 22 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số: 23/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình vinh dự được Tỉnh ủy chọn là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Dự án và tiến hành các công tác chuẩn bị, ngày 12 tháng 10 năm 2020 Trung tâm tổ chức Lễ khai trương, gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và chính thức đi vào hoạt động.

1. Vị trí:

          Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có con dấu, tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trung tâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý, điều hành trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chức năng:

          Trung tâm có chức năng là đầu mối để các sở, ngành bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định; phối hợp tham mưu, đề xuất triển khai các giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số.

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, tết theo quy định).

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Địa chỉ trang chủ: hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn
Trích nguồn: https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/gioithieu?baiviet=gioi-thieu-chung


Danh sách file đính kèm