Thông báo !

Thông báo nâng cấp phần mềm (mới 2020)

Được cập lần cuối ngày 14-03-2020 17:14:32


Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong xử lý văn bản, đồng bộ thống nhất chức năng phiên bản trong hệ thống Quản lý văn bản & điều hành theo chỉ đạo của VP UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Thông tin và Truyền thông. VNPT Ninh Bình trân trọng thông báo kế hoạch thực hiện nâng cấp hệ thống và thông tin về lần cập nhật này.
1.Kế hoạch (tải file đính kèm)
2.Nội dung cập nhật (Tóm tắt thay đổi khi nâng cấp)
    + Đồng bộ giao diện, chức năng phần mềm:
       - Tích hợp và thu gọn các Menu trong xử lý văn bản đến và đi
       - Chỉnh sửa chức năng xem Sổ văn bản đến đi
       - Chỉnh sửa các giao diện Xem, xử lý văn bản nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc theo dõi xử lý VB
    + Chức năng:
       - Chỉnh sửa: giao diện xem, xử lý văn bản đến
       - Chỉnh sửa: giao diện xem, xử lý văn bản đi
       - Hoàn thiện các chức năng liên quan đến luồng xử lý văn bản đi, chỉnh sửa VB trực tiếp, ký số (thay thế văn bản, hủy ký số ...)
       - Nâng cấp chức năng ký số USB-Token, ký số trên thiết bị di động SIM PKI
       - Bổ sung các báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý
       - Nâng cấp chức năng Tìm kiếm văn bản đến/đi
       - Nâng cấp chức năng Hồ sơ công việc (cho phép tổ chức lưu hồ sơ, văn bản và xuất file lưu trữ trên máy tính cá nhân)
       - Tối ưu hóa các chức năng, cải thiện tốc độ truy xuất và ổn định hệ thống

 

 

 

 


Danh sách file đính kèm